На Хмельниччині переселенець відродив пасіку Яр­мо­ли­нець­ко­го дер­жліс­госпу

На Хмель­нич­чи­ні бджо­ля­рі роз­ра­хо­ву­ють на рекордний вро­жай. Там вже на­ка­ча­ли май­же 6 ти­сяч тон ме­ду. Зокрема, 2 тонни меду тільки з відновленої пасіки Яр­мо­ли­нець­ко­го дер­жліс­госпу, де господарює переселень з Донеччини Михайло Коник.

Про це пише Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.

Па­січ­ник Яр­мо­ли­нець­ко­го дер­жліс­госпу Ми­хай­ло Ко­ник чверть сто­літ­тя зай­ма­єть­ся бджіль­ниц­твом. Сам чо­ло­вік із До­неч­чи­ни. Там мав па­сі­ку, жит­ло і біз­нес. Та росіяни за один день зни­щи­ли жит­тя ро­ди­ни ма­рі­уполь­ців. Про­те на Хмель­нич­чи­ні Ми­хай­ло про­дов­жує улюб­ле­ну спра­ву — від­ро­див па­сі­ку Яр­мо­ли­нець­ко­го дер­жліс­госпу.

«Цього­річ ви­ка­ча­ли уже 2 то­ни ме­ду. Це ре­корд. Ніх­то не ду­мав. Всі пра­ців­ни­ки ка­за­ли: Ви що зно­ву іде­те ка­ча­ти мед? Всі ди­ву­ва­ли­ся звід­ки ме­ду стіль­ки», — каже чоловік.

У ліс­госпі вста­но­ви­ли по­над пів сот­ні ву­ли­ків. У кож­но­му — близь­ко ста ти­сяч бджіл. Ви­ка­чу­ють мед на під­при­ємс­тві вруч­ну.

Також зазначається, Хмель­нич­чи­на — най­більший ви­роб­ник ме­ду в Ук­ра­їні. Тут по­над 2 ти­ся­чі па­сік, на яких ут­ри­му­єть­ся 105 ти­сяч бджо­ло­сі­мей. Після перемоги Михайло Коник мріє повернутися на Донеччину — відроджувати свою справу. Цього року на Хмель­нич­чи­ні бджо­ля­рі роз­ра­хо­ву­ють на ре­код­ний вро­жай. Там вже на­ка­ча­ли май­же 6 ти­сяч тон ме­ду. І се­зон іще у роз­па­лі. Бджо­ли­ний нек­тар не ли­ше про­да­ють, а й від­прав­ля­ють за­хис­ни­кам на пе­ре­до­ву.

Щоб бути в курсі свіжих новин, підпишіться на сторінки сайту Земляк у Facebook, Telegram та в Instagram.