Довіреність на ведення спадкових справ | ЗРАЗОК

Оформлення спадщини — справа досить складна для простої людини, вимагає багато часу, грошей і нервів. Саме тому давно в Україні стали популярними послуги людей, які чудово розуміються у цій справі і можуть допомогти з документами.

У такому випадку така людина зможе представляти інтереси спадкоємця в різних інстанціях, але для цього обов’язково потрібен документ, яким доведено таке право, — довіреність.

Що таке довіреність?

Довіреність — це письмовий документ, що видає одна особа іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Форма довіреності регламентується ст. 245 ЦК — за загальним правилом цієї статті вона повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Строк довіреності встановлюється у самому документі. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Зазвичай при оформленні спадщини довіреність дають на 1-3 роки.

Важливо пам’ятати, що довіреність має бути обов’язково посвідчена в нотаріуса і надрукована на спеціальному бланку для довіреностей.

Якщо ж у населеному пункті, де живе довіритель, немає нотаріусів, то документ може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. У такому випадку документ може бути написаний власноручно чи надруковано на звичайному листі формату А4.

Що має бути написано в довіреності

У довіреності повинна бути вказана така інформація:

  • дата і точне місце оформлення документа;
  • інформація про довірителя і довірену особу, включаючи їх ПІБ, адреса проживання, дата народження і основні дані з паспорта;
  • перелік повноважень, які надаються зазначеній особі для ведення спадкової справи;
  • перелік успадкованого майна;
  • особистий підпис довірителя;
  • посвідчення нотаріуса.

Оформлення таких документів здійснюється у будь-яких нотаріусів незалежно від того, де вони зареєстровані і де знаходиться успадковане майно.

Які документи потрібні для оформлення довіреності на спадщину?

Для оформлення довіреності на спадщину потрібно мати з собою оригінали паспорта, ідентифікаційного кода (ІПН, РНОКПП) та знати П.І.Б. померлого та точну дату смерті.

Приклад довіреності

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ДОВІРЕНОСТІ НА СПАДЩИНУ

ДОВІРЕНІСТЬ
смт Срібне Чернігівської області
перше вересня дві тисячі двадцять першого року 

Я, Білокур Людмила Василівна, 17 травня 1967 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3375432109, паспорт СВ 890654, виданий Солом’янським РВ ГУДМС України в місті Києві 17 квітня 2015 року, зареєстрована за адресою вул. Квітнева, будинок 89, смт Срібне Чернігівська область, попередньо ознайомлена нотаріусом із загальними вимогами закону, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов укладеного з представником договору доручення, відповідно до вимог ст. 244 Цивільного Кодексу України 

цією довіреністю УПОВНОВАЖУЮ Коваленко Петра Анатолійовича, 10 березня 1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3113320966, яка зареєстрована за адресою: вулиця Зелена, будинок 26, квартира 10, смт Срібне, Прилуцький район, Чернігівська область,

ВЕСТИ СПРАВИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МОЇХ СПАДКОВИХ ПРАВ у компетентного приватного нотаріуса та/або компетентній державній нотаріальні конторі до майна мого батька Змєйкова Василя Степановича, який помер 19 грудня 2003 року, 

для чого надаю право надавати та підписувати від мого імені всі необхідні документи та заяви (у тому числі заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяву про реєстрацію права власності тощо), укладати договір про поділ спадщини, визначаючи всі його істотні умови, одержувати необхідні для цього довідки, дублікати та документи (у тому числі свідоцтва про право на спадщину, свідоцтва про право власності), витяги (у тому числі витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), звіти, акти, рішення, постанови, копії, дублікати тощо в усіх установах, підприємствах та організаціях, а також розписуватись замість мене на всіх необхідних документах та заявах, сплачувати необхідні платежі та виконувати необхідні дії для виконання наданих повноважень тощо;

надаю право бути моїм представником з усіма необхідними повноваженнями в будь-яких установах, організаціях, підприємствах, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, у тому числі в бюро технічної інвентаризації, Центрах надання адміністративних послуг та установах Державного земельного кадастру, компетентному відділі/управлінні Держгеокадастру, органах місцевого самоврядування, перед державними реєстраторами, у паспортній службі, в органах і установах реєстрації актів цивільного стану, в органах нотаріату (приватного нотаріса та/або державній нотаріальні конторі), органах виконавчої влади (органах внутрішніх справ, прокуратури, поліції, виконавчій службі тощо), архівах, компетентних органах державної влади та управління, комісіях, комітетах тощо, у будь-яких поштових відділеннях (отримувати та здавати поштову, коштовну та іншого роду кореспонденцію) тощо, отримувати довідки та інші документи, видані для мене та/або на моє їм’я (як то: довідки, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки, витяг із Державного реєстру речових  прав на нерухоме майно, витяг зі Спадкового рестру), дозволи, акти, звіти, рішення, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, постанови, дублікати, копії тощо, отримувати належні мені документи від всіх осіб та установ, організацій, підприємств; вести від мого імені справи в усіх державних установах, кооперативних, приватних, громадських організаціях; розписуватися за мене, подавати та підписувати за мене всі необхідні документи та заяви (у тому числі заяву про видачу свідоцтв про право на спадщину, про видачу свідоцтва про право власності, заяву про реєстрацію права власності, заяву про видачу витягів, довідок, постанов та будь-яких інших документів, копій дублікатів тощо; узгоджувати від мого імені всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації довіреності, сплачувати належні з мене платежі та податки у разі, якщо вони передбачені умовами договору та/або чинним законодавством;

надаю право бути моїм представником у всіх державних установах та судах, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», у тому числі в суді першої інстанції, апеляційної інстанції та касаційної інстанції, з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, у тому числі з правом подання адміністративного, цивільного позову, подачі апеляційної та касаційної скарги, визнання позову повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (у тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), зміни підстав або предмету позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, досягнення примирення на будь-якій стадії цивільного процесу, а також виконувати всі інші юридично значимі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень.

Довіреність видана без права передачі повноважень третім особам.

Довіреність видана терміном на 3 (три) роки і дійсна до першого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Довіреність мною, Білокур Людмилою Василівною, особисто прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним у повному обсязі і підписаний мною особисто.

Зміст статей 244, 245, 247-260 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснені.

У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов’язаний негайно повернути довіреність.

 

ПІДПИС_____________________(Білокур Л.В.)

Смт Срібне Чернігівської області, Україна.

Перше вересня дві тисячі двадцять першого року

 

Ця довіреність посвідчена мною, приватним нотаріусом Зеленською Оленою Сергіївною.

Довіреність підписана Білокур Людмилою Василівною у моїй присутності.

Особу її встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі під № 5678-21.

Стягнуто плату відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат» у гривнях.

Щоб бути в курсі свіжих новин, підпишіться на сторінки сайту Земляк у Facebook, Telegram та в Instagram.