Як зареєструвати договір оренди землі під час війни 2022

В умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія в Україні, було внесено зміни в чинне українське законодавство щодо деяких нюансів земельних відносин.

Ключовою зміною Закону України 2145-IX від 24.03.2022 р. було скасування проведення електронних торгів щодо передачі в оренду земель с/г призначення на термін дії воєнного стану.

Також формування ділянки для передачі її в оренду здійснюється без внесення відомостей до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового номера. А право оренди земельної ділянки с\г призначення не підлягає державній реєстрації. Договір оренди, укладений за такими правилами, не може бути поновлений чи укладений на новий строк.

Воєнні адміністрації і реєстрація договорів оренди землі

Так, згідно із нововведеннями, державна реєстрація укладення договорів оренди земельних ділянок під час воєнного стану покладається на районні військові адміністрації (без потреби внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

У нинішніх умовах відповідна військова адміністрація вносить відомості до спеціальної Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань (в паперовій та електронній формах).

Така Книга має бути передана до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру протягом 1 місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її місцевостях.

У Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану зазначаються:

 • у випадку державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок:
  • площа, місце розташування, цільове призначення земельної ділянки, що передається в оренду;
  • строк договору оренди (із зазначенням дати початку та дати закінчення дії договору);
  • відомості про сторони договору:
   для громадянина України - фізичної особи - підприємця - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
   для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи, посада та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підписує договір від імені юридичної особи;
  • реєстраційний номер договору оренди;
  • відомості про зміну, розірвання договору оренди (із зазначенням підстави розірвання);
 •  у випадку державної реєстрації договорів про передачу права землекористування:​
  • відомості про сторони договору:
   для громадянина України - фізичної особи - підприємця - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
   для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи, посада та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підписує договір від імені юридичної особи;
  • відомості про право землекористування, яке передається (із зазначенням виду права, документа, що посвідчує право землекористування);
  • відомості про земельну ділянку (із зазначенням площі, кадастрового номера земельної ділянки (за наявності), її цільового призначення, місця розташування);
  • строк, на який передається право (із зазначенням дати початку та дати закінчення дії договору);
  • відомості про зміни, розірвання договору про передачу права землекористування.

Форма книги реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Як здійснити державну реєстрацію договору оренди землі під час воєнного стану?

Для того, щоб зареєструвати договір оренди земельної ділянки, орендодавець повинен скласти заяву в електронній формі, до якої додати примірник договору, а також засвідчені орендодавцем копії документів, що посвідчують право постійного користування, емфітевзису. Заява з доданими документами надсилається електронною поштою.

Державна реєстрація договору оренди або надання вмотивованої відмови у державній реєстрації здійснюється протягом 5 робочих днів з дня подання заяви.

Які строки державної реєстрації договору оренди?

Державна реєстрація договору оренди або надання вмотивованої відмови у державній реєстрації відбувається протягом 5 робочих днів з дня подання заяви. Важливо, що підставою для відмови у державній реєстрації може бути лише невідповідність поданих документів.

Заява з доданими документами надсилається електронною поштою. Державна реєстрація договору про передачу права землекористування або надання вмотивованої відмови у державній реєстрації здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви.

Щоб бути в курсі свіжих новин, підпишіться на сторінки сайту Земляк у Facebook, Telegram та в Instagram.