Громади зможуть офіційно проводити закупівлі для військових: проєкт Закону № 9559

На початку серпня 2023 року у ВРУ зареєстрували проєкту Закону України 9559 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану». Цей законопроект пропонує дозволити органам місцевого самоврядування надавати фінансову та матеріальну підтримку сектору безпеки і оборони у період дії воєнного стану. 

Уже 29 серпня проєкт Закону розглянув профільний комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Картка проєкту Закону

Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України актуалізувалось питання підтримки, у тому числі матеріальної, органами місцевого самоврядування сектору безпеки і оборони. 

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про національну безпеку України» до складу сектору безпеки і оборони входять:

Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна спеціальна служба транспорту, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Антитерористичний центр при Службі безпеки України, Служба судової охорони, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, розвідувальні органи України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику. 

Під час повномасштабної війни в національному законодавстві відсутні чіткі та прозорі механізми забезпечення можливості долучення органів місцевого самоврядування до матеріального забезпечення Збройних Сил України (крім підрозділів територіальної оборони (ТрО) в умовах воєнного стану. 

Відсутність чітких норм в подальшому може призводити до неоднозначного їх трактування контролюючими органами та можливих безпідставних звинувачень у нецільовому використанні коштів місцевих бюджетів та майна саме тих громад, які на сьогодні найбільше долучаються до допомоги Збройним Силам України.

Для реалізації зазначеного необхідне розширення переліку делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи. 

Для оперативної реалізації описаних вище функцій щодо підтримки органами місцевого самоврядування сектору безпеки і оборони, у зв’язку з значною внутрішньою міграцією населення спричиненою агресією рф та з метою оперативного прийняття управлінських рішень, забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування необхідно на законодавчому рівні затвердити можливість проводити пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання).

Цілі і завдання прийняття проєкту закону 

Метою прийняття проекту Закону є удосконалення правових умов, зокрема, щодо розширення переліку делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи, а також надання можливості проводити пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання) у період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування. 

Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону

Проектом Закону запропоновано внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 3 1997, № 24, ст.170), якими передбачено:

  • доповнити частину першу статті 36 новими пунктами 10, 11 наступного змісту: 

10) надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного стану; 

11) підготовка, подання на затвердження, організація виконання та реалізація місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони. 

  • доповнити розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 11-3 такого змісту: 

11-3. Установити, що у період дії правового режиму воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування: 

1) пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування; 

2) у разі відсутності у регламенті ради, виконавчого комітету ради, положенні про постійні комісії порядку проведення дистанційних засідань, такий порядок визначається сільським, селищним, міським головою, а у випадках, передбачених цим Законом, особою, яка виконує ці повноваження чи головує на засіданні колегіального органу, до внесення змін у відповідний регламент чи положення; 

3) порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати: можливість реалізації прав депутатів місцевих рад, членів виконавчого комітету ради; ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу; встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання; 

4) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, в тому числі надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони, процедурні питання; 

5) рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання місцевої ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання; 

6) на проєкти рішень, рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

АПД: після опрацювання в комітеті в перехідні положення буде додано, що запропоновані зміни щодо фінансування Сил оборони України діють на всі закупівлі для сектору безпеки і оборони, що здійснили ОМС починаючи з 24.02.2022 року

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Прогноз результатів

Застосування Закону після його прийняття забезпечить розширення переліку делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи, а також можливість у період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування проводити пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Щоб бути в курсі свіжих новин, підпишіться на сторінки сайту Земляк у Facebook, Telegram та в Instagram.