Гранти для держави і громад без проблем: що дав проект Закону України № 7426

Наприкінці липня 2022 року проект Закону №7426 «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень» пройшов усі етапи і остаточно став Законом. 

Автори цього документа запропонували спростити порядок укладання угод про залучення грантів до загального фонду державного бюджету. 

Розглянемо більш детально, про що, власне, цей законопроект і як вплине на обіг коштів держави та громад.

Мета

Удосконалення та спрощення бюджетних процедур в умовах воєнного стану з метою ефективного та оперативного прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення першочергових потреб у разі збройної агресії чи загрози нападу, забезпечення національної безпеки та соціального захисту громадян України.

Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Прийняття законопроєкту «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень» (далі – проєкт акта) обумовлено необхідністю врегулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану з огляду на необхідність оперативного прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо спрямування коштів на першочергові потреби. 

Для ефективного та швидкого фінансового забезпечення першочергових потреб, спрямованих на відсіч збройної агресії проти України, на потреби територіальної оборони та підтримку місцевої інфраструктури вкрай необхідним є надати можливість органам місцевого самоврядування в умовах воєнного стану спрямовувати кошти спеціального фонду до загального фонду з метою забезпечення першочергових видатків. 

Для прикладу, на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів є чималі обсяги коштів екологічного податку, які спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів.

Водночас, в умовах воєнного стану в пріоритеті фінансування життєвонеобхідних потреб жителів територіальних громад. Крім цього, доцільним є скасування обмежень здійснення видатків за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, визначених частиною другою статті 85 Бюджетного кодексу України. 

Основні положення проєкту акта 

Проєктом акта пропонується: 

  • скасувати на період дії воєнного стану обмеження щодо здійснення видатків за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, визначені частиною другою статті 85 Бюджетного кодексу України;
  • надати право місцевим державним, військовим, військовоцивільним (у разі утворення) адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад передавати кошти із спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету на підставі відповідного рішення.

Правові аспекти

Основними актами законодавства у даній сфері правовідносин є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX. 5.

Фінансово-економічне обґрунтування Прийняття проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, тому погоджений із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування без зауважень. 

Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови, Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Оцінка відповідності 

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації. 

Проєкт акта листом від 12.05.2022 № 7/34.2/4116-22 надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи (вхідна реєстрація лист від 12.05.2022 № 13095). 

Прогноз результатів

Прийняття проєкту Закону дозволить удосконалити порядок та способи виконання повноважень учасників бюджетного процесу з метою ефективного та оперативного прийняття та реалізації управлінських рішень для фінансового забезпечення першочергових потреб щодо відсічі збройної агресії, забезпечення національної безпеки та соціального захисту громадян України. 

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Цільова група
Жителі 1470 територіальних громад
Забезпечення національної безпеки та належного соціального захисту громадян України Належне фінансування першочергових потреб жителів територіальних громад під час воєнного стану за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, зокрема екологічного податку тощо

Щоб бути в курсі свіжих новин, підпишіться на сторінки сайту Земляк у Facebook, Telegram та в Instagram.