Проект Закону 5323: яким буде регіональний розвиток в Україні

Більше року тому на початку квітня у ВРУ був зареєстрований проект Закону № 5323 про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики», який мав внести деяку ясність у регіональну політику на всеукраїнському рівні. Уже 1 червня 2021 року цей документ був прийнятий у першому читанні, включений до порядку денного ВРУ — 15 лютого 2022 року.

І лише 1 липня 2022 року — профільний комітет розглянув цей проект закону із допрацюваннями та надав свої висновки.

Отже, що таке проект Закону України №5323 і що буде з регіональним розвитком в Україні в разі його прийняття?

ОНОВЛЕНО: проект Закону був прийнятий

Поточний статус проекту Закону №5323

Комітет після внесення деяких правок у липні 2022 року рекомендував до другого читання такий законопроект.

У цьому документі закладені низка основоположних тез щодо політики регіонального розвитку та відновлення.

1. Впровадження трирівневої системи державного планування

 • державна стратегія — регіональна стратегія — стратегія громади
 • кожен регіон і громада мають затвердити власні стратегії розвитку. Термін для громад — 18 місяців після набуття чинності Закону

2. Впровадження територіально-орієнтованого та безпекового підходу до типології територій (4 типи територій): 

 • території відновлення (уражені під час війни території, що потребують окремої політики, після відновлення переводяться до іншого типу)
 • території з особливими умовами для розвитку (перш за все ризиковані території, що межують з росією, білоруссю, «придністров'ям»)
 • території сталого розвитку
 • полюси економічного зростання

3. Спроба реанімувати Агенції Регіонального Розвитку

 • Українці дуже розраховують на підтримку партнерів зі Швеції та Швейцарії у цьому напрямку
 • АРР отримують право надавати платні послуги
 • Засновниками АРР можуть також ставати і регіональні відділення всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування, якщо їх членами є 100% громад області

4. Створення єдиної геоінформаційної системи

Така система допоможе в онлайн режимі здійснювати моніторинг і оцінку відновлення та розвитку кожної громади й регіону

5. Впровадження плану відновлення та розвитку регіонів

Це буде рамковий документ для відбудови і розвитку регіонів та громад, які зазнали шкоди від збройної агресії рф

Мета проекту Закону

Проект Закону підготовлений з метою комплексного удосконалення механізмів реалізації державної регіональної політики, підвищення її ефективності.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України розроблено Міністерством розвитку громад та територій на виконання абзацу десятого підпункту 2 пункту 1 Указу Президента України від 20.09.2019 № 713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції», кроку 277 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р.

Законом України «Про засади державної регіональної політики» визначено основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.

Практика формування та реалізації державної регіональної політики, моніторинг та оцінка її результативності свідчать про наявність низки проблем, що потребують розв’язання на законодавчому рівні, зокрема такими проблемами є:

 • слабкий взаємозв’язок між стратегічним та бюджетним плануванням. Кошти, що спрямовуються на регіональний розвиток, у тому числі кошти державного фонду регіонального розвитку, як правило, не мають тісного зв’язку із Державною стратегією регіонального розвитку та регіональними стратегіями розвитку;
 • відсутність механізму практичної реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку;
 • відсутність єдиних підходів та системи щодо розроблення та реалізації стратегічних документів на місцевому рівні;
 • недосконалість інституційного забезпечення регіонального розвитку, зокрема низька ефективність діяльності агенцій регіонального розвитку;
 • відсутність якісного моніторингу та оцінювання реалізації державної регіональної політики, що дозволило б вчасно реагувати на проблеми розвитку регіонів;
 • недосконалість механізму розподілу та використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на регіональний розвиток.

Основні положення проекту Закону

Проектом Закону передбачено внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики», що передбачають зміну правових, організаційних,  фінансових та інших механізмів реалізації державної регіональної політики шляхом:

 • визначення єдиної системи документів стратегічного планування регіонального розвитку; посилення зв’язку між Державною стратегією регіонального розвитку, регіональними стратегіями розвитку та документами стратегічного планування розвитку територіальних громад;
 • удосконалення структури плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку;
 • посилення координуючої ролі Міністерства розвитку громад та територій з питань реалізації регіональної політики (уточнення та розширення повноважень міністерства з питань стратегічного планування регіонального розвитку, координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики);
 • запровадження положення щодо обов’язкового розроблення сільськими, селищними, міськими радами стратегій  розвитку територіальних громад або стратегічних планів розвитку територіальних;
 • посилення інституційної підтримки регіонального розвитку: надання агенціям регіонального розвитку права надавати платні послуги, розширення переліку їх засновників за рахунок міських, селищних, сільських рад;
 • конкретизації механізму та порядку моніторингу та оцінювання реалізації державної регіональної політики.

Позиція заінтересованих сторін

Щодо проєкта акта проводилися консультації з громадськістю у формі публічного електронних консультацій з громадськістю на офіційному веб-сайті Мінрегіону у період з 29 грудня 2020 року по 15 січня 2021 року.

Проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку і надсилався до всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та підтриманий Асоціацією міст України із зауваженнями, які враховано.

Проект акта також надсилався агенціям регіонального розвитку та підтриманий ними із зауваженнями, які враховано частково.

У проекті акта враховано пропозиції Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Оцінка відповідності

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; що створюють підстави для дискримінації.

Проектом акта пропонується доповнити перелік принципів державної регіональної принципами гендерної рівності та інклюзивності, що має позитивно вплинути на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, забезпечення прав людей з інвалідністю.

Проєкт акта надсилався Національному агентству з питань запобігання корупції з метою визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Оскільки Національне агентство з питань запобігання корупції у зазначений строк не надало свій висновок, відповідно до § 37-2 Кабінету міністрів України вважається, що зауваження до проекту відсутні.

Щоб бути в курсі свіжих новин, підпишіться на сторінки сайту Земляк у Facebook, Telegram та в Instagram.