Кредити для малих і середніх фермерів: чим допоможе Фонд часткового гарантування?

В Україні Уряд створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Цей Фонд має на меті підтримувати мікро-, малих та середніх фермерів. І лиш наприкінці січня 2024 року Фонд повідомив про старт своєї діяльності.

Фонд було утворено 18 травня 2022 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 125. Єдиним засновником Фонду наразі є держава в особі Кабінету Міністрів України. У подальшому учасниками Фонду можуть стати міжнародні фінансові організації чи інші юридичні особи, проте мінімальна частка держави у статутному капіталі Фонду становить 51%, така частка не підлягає відступленню, приватизації, продажу та відчуженню в будь-який інший спосіб, що гарантує наявність вирішального впливу на діяльність Фонду з боку держави.

А вже 6 лютого 2023 року Фонд отримав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій, видану Національним банком України.

Фонд здійснює свою діяльність у тісній співпраці з Мінагрополітики та за підтримки Світового банку.

Отож, спробуємо розібратися, хто і за яких умов може скористатися послугами Фонду часткового гарантування кредитів.

Теплиця

Мета діяльності Фонду

Забезпечення підтримки суб'єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, а також ФОП, що провадять діяльність у галузі сільського господарства.

Інструмент

Надання гарантій Фонду банкам-кредиторам для часткового покриття зобов'язань позичальника за такими кредитами

Хто зможе отримати гарантію

1. Мікро-, малі та середні суб'єкти підприємництва (ММСП), основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції.

2. У власності/користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення в обсязі </= 500 га, включаючи земельні ділянки, що будуть придбані за кредитні кошти.

Зазначений поріг розраховується сумарно для всієї групи афілійованих із суб’єктом підприємництва контрагентів. При цьому суб’єкт підприємництва не може входити до афілійованих контрагентів, які не досягають вище зазначених граничних значень хоча б протягом попереднього календарного року.

Тип кредиту

1. Інвестиційний (в тому числі для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення)

2. Поповнення обігових коштів:

1) відновлювальна кредитна лінія

2) невідновлювальна кредитна лінія.

Термін та обсяг гарантії

Термін надання гарантій: на термін дії кредитного договору, але не більше 10 років.

  • Інвестиційний (обладнання — до 7 років, на купівлю землі — до 10 років) 
  • Оборотний капітал (до 3 років)

Обсяг: до 50% непогашеної заборгованості за кредитом.

Партнерство

Співпраця з Державним Аграрним Реєстром (ДАР):

  • Реєстраців компаній, які хочуть отримат кредит з гарантійним покриттям

  • Контроль за портфелем прогарантование Фондом кредитів

  • Отримання аналітичної інформації щодо цільової групи, зареєстрованої в ДАР.

Гарантійний продукт

Тип гарантії: портфельні гарантії

Ставка покриття: до 50% непогашеної суми заборгованості за індивідуальним кредитом/портфелем кредитів

Максимальна сума кредиту: 30 млн грн (для одного кредиту та суми кредитів для позичальника і групи пов'язаних осіб)

Вартість надання гарантій

Фонд стягуватиме з банків-партнерів плату.

  • Комісія за надання гарантії — 0,5% від суми (ліміту) наданої гарантії, сплачується разово

  • Комісія за управління — 0,5% річних за фактично використаний ліміт гарантії, сплачується щоквартально

Критерії

Критерії прийнятності фінансових установ-партнерів

1. Мати діючу банківську ліцензію, видану Національним банком України.

2. Мати загальні активи, що перевищують у середньому 1000 000 000 гривень протягом останніх двох фінансових років, що передують підписанню фінансовим партнером банком Договір Гарантії з Фондом.

3. Дотримуватись чинних банківських правил та пруденційних нормативів Національного банку України.

4. Бути учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

5. Мати належну організацію, управління, персонал та інші ресурси, необхідні для його ефективної роботи.

6. Банк зберігає позитивний результат від операційної діяльності (операційний прибуток/збиток, який розраховується як різниця між доходами та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) протягом останніх 24 місяців поспіль, що передують даті оцінки.

7. Відсутність заборгованості перед державою та органами місцевого самоврядування, Пенсійним фондом, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

8. Незастосування протягом останніх 24 місяців санкцій до банку або до власників істотної участі в банку, або до пов'язаних з банком осіб з боку України, іноземних держав членів Організації економічного співробітництва та розвитку або ЄС.

9. Застосовувати належні процедури для оцінки, нагляду та моніторингу проєктів, у тому числі для ефективної оцінки та нагляду за закупівлями, екологічними та соціальними ризиками.

10. Мати не менше трьох років досвіду надання та обслуговування кредитів суб'єктам мікро-, малого та середнього бізнесу та фізичним особам-підприємцям, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства.

«До цієї програми вже долучилися Укргазбанк та Ощадбанк, на черзі — інші банки, які будуть надавати кредити для фермерів, а фонд буде виступати гарантом на 50% повернення кредиту. Цей фінансовий механізм спростить, в деякій мірі, доступ малих виробників до фінансового ресурсу», — зазначив Віктор Шеремета.

Віктор Шеремета з фермерами під час запуску роботи Фонду часткого гарантування кредитів

Критерії прийнятності суб'єктів підприємництва

1. Мікро, малі та середні підприємства, фізичні особи-підприємці, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції та відповідають визначенню мікро-, малих та середніх підприємств згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Володіти та/або користуватись земельними ділянками сільськогосподарського призначення, площа яких не перевищує 500 га, включаючи земельні ділянки, що придбаваються за грошові кошти, отримані у кредит.

3. Зазначений у пункті 1 та пункті 2 граничний показник розраховується сумарно щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів. При цьому суб’єкт підприємництва не може входити до групи пов’язаних із ним контрагентів, які не відповідають зазначеним в пункті 1 та пункті 2 граничним показникам щонайменше протягом останнього календарного року.

4. Суб'єкт підприємництва має структуру та організаційно-управлінські, кадрові, фінансові та інші ресурси, необхідні для ефективного ведення бізнесу, які задовольняють відповідні вимоги Фінансової установи.

5. Суб'єкт підприємництва відповідає екологічним і соціальним вимогам законодавства України, екологічним та соціальним вимогам Світового Банку.

6. Категорія ризику (за класифікацією НБУ): не нижче 7 (для юридичних осіб) та не нижче 4 (для ФОП).

7. Суб’єкт підприємництва на момент звернення не перебуває у справах про банкрутство/неспроможність та не перебуває в процедурі реорганізації чи ліквідації.

8. Суб’єкт підприємництва не має заборгованості перед державою та органами місцевого самоврядування, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

9. Арешт та блокування рахунків Суб’єкта підприємництва відсутні, обтяження будь-яких рахунків Суб’єкта підприємництва в Публічному реєстрі обтяжень рухомого майна відсутні.

10. Суб'єкт підприємництва має досвід господарської діяльності більше 1 року; для новоствореного суб'єкту підприємства необхідний бізнес-план реалізації проєкту.

11. Для придбання земель сільськогосподарського призначення Фонд надає гарантії лише за умови надання такої землі під заставу кредиту.

12. Суб'єкт підприємництва зареєстрований в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Обмеження щодо надання гарантій

  1. Гарантії не надаються для забезпечення зобов'язань суб'єктів підприємництва, які мають прострочену заборгованість за раніше наданими кредитами, забезпеченими гарантією Фонду. 

  2. Гарантії Фонду не можуть поєднуватися з гарантіями виданими за іншими Програмами.

Щоб бути в курсі свіжих новин, підпишіться на сторінки сайту Земляк у Facebook, Telegram та в Instagram.